ISO-9002 en VCA
De moderne tijd stelt moderne eisen aan kwaliteit. Alle vestigingen van Van Egmond Beheer BV voldoen aan de zeer hoge kwaliteitseisen, en daardoor zijn wij sinds 06-02 1997 in het bezit van de ISO 9002 en het VCA** certificaat.

Het gaat om kwaliteit:
Van afgeleverde producten en diensten
Van de eigen werkzaamheden

En om het vertrouwen:
In het verwezenlijken van de kwaliteitseisen
Van de klanten

De toetsing van de resultaten werd verricht door Lloyd's Quality Register Assurance Ltd. Kwaliteitshandboek Dit handboek is opgesteld met als doel het leveren van kwaliteit en waarborging van de veiligheid van de personeelsleden. De tekst geeft een goed beeld van de organisatie, de structuur van het bedrijf en de verschillende bevoegdheden van de mensen die er werken. De kwaliteitsmanager controleert door middel van interne audits en dagelijks werkoverleg of iedereen zich aan de in het handboek vastgelegde eisen houdt. Ook brengt hij in kaart welke punten voor verbetering vatbaar zijn.

Veiligheid op de werkplek
Allereerst is iedereen verplicht zich aan de veiligheidsregels te houden,
en veiligheidskleding te dragen. Om nog meer veiligheid op de werkplek
te verkrijgen, werden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om het VCA** certificaat te behalen; ook de opleiding bedrijfshulpverlening werd met succes afgerond. Natuurlijk is het vaststellen van regels en het volgen van opleidingen niet voldoende: de kwaliteitsmanager houdt maandelijks strenge veiligheidsinspecties op de werkplek, en controleert of wordt voldaan aan de eisen.

Opleidingen
Binnen het bedrijf wordt veel aandacht geschonken aan het opleiden van de mensen die er werken. Hiertoe is er ondermeer een leermeester aangesteld, die jonge werknemers (leerlingen), naast hun schoolopleiding, ook bekwaamt in het stratenmakersvak. Hierdoor kunnen wij ook in de toekomst onze kwaliteit blijven garanderen.